Biedrība AGIHAS dzīvo ar cerību, ka Latvijā pacientiem reiz būs pieejama pasaulē jaunākā terapija, zinošākie medicīnas profesionāļi un HIV un AIDS jomā tiks izmantotas pasaulē progresīvākās un inovatīvākās ārstēšanas metodes.

Mūsu mērķis – lai arī Latvijā 2020. gadā 90% cilvēku ar HIV, zinātu par to (ir testēti), 90% HIV diagnosticēto saņem antiretrovirālo terapiju un 90% pacientiem, kuri tiek ārstēti ar antiretrovirālo terapiju, ir panākta virāla supresija – proti, vīrusa slodze viņu asinīs nav nosakāma (UNAIDS ‘’90-90-90 An ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic’’, October 2014).