2016. gada maija pēdējā nedēļas nogalē Latvija kļuva par nozīmīgas tikšanās centru Baltijas jūras reģiona valstu – Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas – nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība ir vērsta uz HIV infekcijas izplatības un ar to saistīto risku mazināšanu. Biedrība AGIHAS, realizējot organizācijas “ViiV Healthcare” atbalstīto projektu “Koalīcija pārmaiņām”, bija aicinājusi kaimiņvalstu pilsoniskās sabiedrības aktīvistus, lai meklētu saskarsmes punktus un iegūtu kolēģu pieredzi un rastu risinājumus tam, lai nepietiekamā informētība, aizspriedumi nebūtu iemesls jauniem HIV inficēšanās gadījumiem.

Spraigās diskusijās jaunās Koalīcijas partneri apzināja gan situāciju katrā dalībvalstī atsevišķi, gan formulēja visu dalībvalstu partnerus vienojošās problēmas. Kopīgā ir daudz vairāk, nekā pirmajā mirklī varētu šķist, jo piecās no deviņām valstīm lielākais izaicinājums ir ar HIV infekciju saistītā stigmatizācija jeb aizspriedumi, neziņa un bailes, ko izjūt kā paši inficētie, tā arī sabiedrība. Pat Dānijā, kura vienīgā no reģiona valstīm ir jau sasniegusi UNAIDS 2020. gada mērķus 90 – 90 – 90 (90% inficēšanās gadījumu ir diagnosticēti, 90% pacienti saņem terapiju un 90% pacientu ir nenosakāma vīrusa slodze). Stigmatizācijas un veselības apdrošināšanas problēmas ir raksturīgas arī Vācijai, īpaši Berlīnei, kur koncentrējusies apjomīga Austrumeiropas valstu iebraucēju kopiena bez veselības apdrošināšanas. Zviedru sabiedrībā valdošā HIV infekcijas ignorance rada bažas nevalstiskās organizācijas ‘HIV Sverige’ pārstāvim Saimonam Blomam (Simon Blom), bet Norvēģijas delegācijas vadītāja Bente Bendiksena (Bente Bendiksen) uzsvēra sabiedrības zemo zināšanu līmeni par HIV infekciju. Savukārt Polijā iedzīvotāji masveidā aizvien maldīgi uzskata, ka šī infekcija skar vienīgi vīriešus, kuriem ir sekss ar vīriešiem. Šobrīd vissatraucošākā situācija reģionā vēl joprojām ir Igaunijā, kur 1% no kopējās populācijas ir HIV infekcijas skarti. Diskusijas laikā koalīcijas partneri augsti novērtēja Vācijas pārstāvja Holgera Paulī (Holger Pauly) pieredzi un patieso aizrautību, ko viņš iegulda darbā gan ar HIV inficētajiem, gan ar to tuviniekiem un sabiedrību kopumā.

Biedrība AGIHAS pēc gada visus koalīcijas partnerus aicinās uz atkārtotu tikšanos Latvijā, lai turpinātu apzināt sabiedrības izpratni un informētību visās Baltijas jūras reģiona valstīs par HIV infekciju un profilaksi, kā arī tās attieksmi pret HIV/AIDS skartajiem. Vienlaikus biedrība cer, ka šādas regulāras tikšanās – semināri kļūs par ikgadēju tradīciju un veicinās gan atsevišķu dalībvalstu, gan visa reģiona kopīgus projektus, kas vērsti HIV infekcijas draudu mazināšanā. Tas ir ļoti svarīgi situācijā, kad HIV infekcija ir pārkāpusi tā sauktās riska grupu robežas un aizvien vairāk izplatās heteroseksuālā ceļā, skarot tieši jaunas sievietes.