Mūsu darbības virzieni:

1) atbalsts cilvēkiem ar HIV/AIDS un viņu tuviniekiem;

2) cilvēku ar HIV/AIDS interešu pārstāvība valsts institūcijās;

3) projektu īstenošana;

4) sadarbība ar vietējām un starptautiskajām HIV/AIDS organizācijām;

5) sabiedrības izglītošana.