Ik gadu maija trešajā svētdienā tiek atzīmēta starptautiskā “AIDS Candlelight Memorial” jeb no AIDS mirušo piemiņas diena, kad ar svecīšu iedegšanu un klusuma brīdi tiek pieminēti visi no šīs slimības mirušie. Šis pasākums – vērienīgākā, nozīmīgākā un ilglaicīgākā sabiedrības izpratni un informētību veicinošā iniciatīva ar HIV/AIDS saistītos jautājumos – jau kopš 1983. gada apvieno 1200 sabiedriskās organizācijas 115 valstīs. Starptautiskā no AIDS mirušo piemiņas diena tiecas nojaukt aizspriedumu un diskriminācijas barjeras, veicināt toleranci un sociālo integrāciju, kā arī radīt gaišāku nākotnes perspektīvu šodienas pacientiem. Šī diena tiek izmantota arī kā iespēja veidot dialogu ar valdību, parlamentu un vietējās kopienas pārstāvjiem par dažādiem ar HIV infekcijas izplatību konkrētajā valstī saistītiem jautājumiem un tās ierobežošanas iespējām. AGIHAS Latvijā šo pasākumu organizē un iedzīvina jau kopš 2003. gada, publiski akcentējot ne tikai šīs dienas nozīmību un godinot no HIV/AIDS mirušo piemiņu, bet arī atgādinot, ka šī infekcija ir mums līdzās un var skart ikvienu no mums. Biedrība ik gadu šo dienu atzīmē ar kopīgas puķu dobes stādīšanu Latvijas Infektoloģijas centrā, kā arī ar pasākumu – ziedu nolikšanu un sveču aizdegšanu – Marijas un Satekles ielu „trīsstūrī”, kur atrodas HIV/AIDS ‘upuru’ piemiņas stēla – neliels piemineklis ar bruģējumu gājēju daļā, kurā iegravēti mirušo cilvēku vārdi.
Šī ideja radās 1988. gadā, lai mazinātu sabiedrības aizspriedumus un naidu pret HIV inficētajiem cilvēkiem un AIDS pacientiem. 2011. – 2015. gada laikposmā Pasaules AIDS dienas galvenā tēma: „Nulle jaunu HIV infekciju, nulle diskriminācijas, nulle nāvju AIDS dēļ”. Mēs atbalstām šo mērķi un katru gadu ar dažādiem pasākumiem atzīmējam šo dienu.
Jau daudzus gadus AGIHAS biedri katru mēnesi tiekas, lai mazinātu pašizolāciju, pabūtu kopā un veicinātu dzīves prieku. Tie ir mirkļi, kad drīkstam būt “paši”, nebaidoties no sabiedrības neizpratnes un nosodījuma.
Tradicionālas ir ikgadējās AGIHAS trīs vai četru dienu garās motivācijas nometnes, ko ik vasaru organizējam biedrības aktīvistiem un cilvēkiem, kuri nesen inficējušies ar HIV. Nometnes programmā iekļaujam nodarbības par tēmām „Diskriminācija un tās izpausmes”, „Sevis izzināšana – pašdiskriminācijas mazināšanas pamats”, „Dzīve ar HIV” un „Slēpties vai atklāties”. Nometnes laikā arī kopīgi gatavojam maltītes, peldamies, makšķerējam un organizējam citas aktivitātes – piemēram, dodamies nelielās ekskursijās uz tuvumā esošajiem Latvijas kultūras mantojuma objektiem. Tas viss palīdz aizmirsties no ikdienas stresa un rada kopības sajūtu, mazina vēlmi pašizolēties.