Mēs veicinām pozitīvas likumdošanas, veselības aprūpes politikas, sociālās un psiholoģiskās izmaiņas, lai uzlabotu Latvijas iedzīvotāju ar HIV/AIDS dzīves kvalitāti – emocionālo un fizisko labklājību, medicīnisko aprūpi un pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā.