Biedrība AGIHAS ir atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem. Biedrība tika izveidota 1993. gadā – dažus gadus pēc tam, kad Latvijā tika diagnosticēti pirmie HIV  pacienti.  Jau vairāk nekā divdesmit piecus gadus mēs strādājam, lai HIV/AIDS skartajiem līdzcilvēkiem būtu vairāk iespēju, spēka un izredžu arī pēc diagnozes uzzināšanas dzīvot kvalitatīvu – aktīvu un jēgpilnu dzīvi. Kaut arī HIV šodien vairs nav nepielūdzams spriedums, bet gan hroniska vadāma slimība, ar kuru iespējams sadzīvot, mūsu sabiedrībā šīs infekcijas skartajiem cilvēkiem nākas sastapties ar daudzām barjerām – gan sabiedrības aizspriedumiem, gan veselības aprūpes un sociālā un psiholoģiskā atbalsta pieejamības ierobežojumiem. Tieši tāpēc mēs esam un darbojamies – kā starptautiskā, tā vietējā mērogā, lai ikviens HIV/AIDS pacients Latvijā sajustu un saņemtu to atbalstu un palīdzību, kas viņam konkrētajā brīdī visvairāk vajadzīga. Lai mūsu sabiedrība kļūtu iekļaujošāka un iecietīgāka pret šiem cilvēkiem, kuriem piepulcēties kādā brīdī diemžēl var ikviens no mums.

AGIHAS darbojas Eiropas Komisijas izveidotajā HIV/AIDS,Hepatitis and Tuberculosis Civil Society Forumun ir pārstāvēta AIDS Action Europevadības grupā. 2017. gada vēlēšanu rezultātā AGIHAS pilnvaras abās organizācijās pagarinātas līdz 2020. gadam.