Ar gadiem AGIHAS biedru aktivitāte un iesaistes līmenis un ir audzis gan iekšēji, gan ārēji. Sākotnējās nosacīti ‘šaurās’ rūpes par biedriem ir sasniegušas valstisku līmeni kā visu Latvijas HIV/AIDS pacientu tiesību un interešu aizstāvība un līdzdalība veselības aprūpes politikas un lēmumu pieņemšanas procesos, izpaužoties arī kā sociālais un pilsoniskais briedums, starptautiskā sadarbība, kompetenču pilnveide un spēja aptvert un redzēt gan ‘lielo bildi’, gan apzināties un izvēlēties aizvien jaunus spēka pielikšanas punktus un darbības virzienus.