Mēs būsim pateicīgi un priecīgi par jebkuru sadarbības formu – vai tā būtu līdzdalība biedrības rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, vai arī finansiāls atbalsts* mūsu darbības (projektu un iniciatīvu) nodrošinājumam.

Mūsu rekvizīti:

Biedrība „AGIHAS”, Reģ. Nr. 40008005345

Linezera iela 3, Rīga, LV-1006

Swedbank HABALV22; LV50HABA000140J033845

*2005. gadā AGIHAS tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss