Mēs īstenojam savu misiju, fokusējot darbību uz četriem stratēģiskajiem mērķiem:

  1. stigmatizācijas un pašstigmatizācijas mazināšana gan HIV negatīvajā, gan HIV pozitīvajā sabiedrības daļā;
  2. HIV testēšanas aptveres veicināšana;
  3. HIV kā hroniskas, sekmīgi vadāmas infekcijas slimības ‘statusa’ iedzīvināšana;
  4. HIV izplatības un radītā kaitējuma mazināšana.