AGIHAS ir līdzdarbojusies gan dažādu publikāciju veidošanā, gan informatīvu izdevumu (AGIHAS bibliotēka) radīšanā par vairākām svarīgām ar HIV infekciju saistītām tēmām. Atrodi sev noderīgo un interesējošo!
 
Izdevumi latviešu valodā


Izdevumi krievu valodā