Šīs starptautiskās dienas atzīmēšana Latvijā katra gada trešajā maija svētdienā (kopš 2003. gada) – ziedu dobes izveide Latvijas Infektoloģijas centrā HIV/AIDS simbola (sarkanās lentītes) formā, ziedu nolikšana un sveču aizdegšana Marijas un Satekles ielu ‘trīsstūrī’, kur atrodas HIV/AIDS ‘upuru’ piemiņas stēla – neliels piemineklis ar bruģējumu gājēju daļā, kurā iegravēti mirušo cilvēku vārdi.

Ikgadēja šīs dienas atzīmēšana 1. decembrī – līdz 2015. gadam (ieskaitot) ar dažādiem pasākumiem, kopš 2016. gada – ar Labdarības koncertu Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā, piedaloties ievērojamiem Latvijas mūziķiem un izpildītājmāksliniekiem un pasniedzot balvu „Glāsts” (Par nozīmīgiem nopelniem HIV infekcijas izplatības mazināšanā).

Ikmēneša biedru tikšanās neformālā vidē – drauga plecs, sirsnīgas sarunas, asprātīgi joki un pieredzē balstīti padomi, kas ne tikai veicina līdzestību un atvieglo slimības vadību, bet arī mazina pašizolāciju un infekcijas radīto emocionālo slogu.

Trīs četru dienu gari motivācijas pasākumi biedrības aktīvistiem un cilvēkiem, kuri nesen inficējušies ar HIV. Sevis izzināšanai, spēcināšanai, jaunas kopības sajūtas radīšanai un veiksmīgākai sadzīvošanai ar infekciju.