Biedrība AGIHAS, kopš dibināšanas 1993. gadā, ir īstenojusi desmitiem dažādu projektu. Zemāk – informācija par galvenajiem no tiem.

Pirmais realizētais projekts “Mazulītis nav vainīgs” (2015. g., 2016. g.) – mākslīgā piena maisījumu nodrošinājums mazuļiem, kuri dzimuši HIV+ sievietēm, kas 2017. gadā. no NVO iniciēta pilotrojekta pārtapa valsts apmaksātā programmā. Turpmākajos gados īstenoti projekti, kas mērķēti HIV+ sieviešu pašizolācijas mazināšanai, kā arī jauninficēto personu atbalstam, ‘līdzīgs līdzīgam’ konsultāciju nodrošinājumam.

Kopš 2002. gada realizēta virkne sociālās integrācijas projektu, piemēram, “Dzīve aiz pagrieziena” – HIV+ cilvēku dzīvesstāstu izdevums, vairāki projekti ieslodzījuma vietās. Daudzus gadus organizētas infekcijas skarto vasaras un ziemas motivācijas nometnes “Neesi viens”, “Vēlreiz par HIV”, “Kad nedrīkst vairs klusēt”, “HIV un COVID 19 izaicinājums”, 2023. gadā “Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV sociālās atstumtības, pašstigmatizācijas un pašizolācijas mazināšana”.

2024. gadā biedrība AGIHAS īsteno Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra (līgums Nr. RAIC-24-27-lī.), līdzfinansētu projektu “Cilvēku, kas dzīvo ar HIV/AIDS dzīves kvalitātes veicināšana”*

Projekta mērķis ir cilvēku, kuri dzīvo ar HIV / AIDS diskriminācijas un pašizolācijas mazināšana, mazinot viņu sociālo atstumtību, ceļot informētības līmeni un pašapziņu, veicinot iesaistīšanos sabiedriskā labuma aktivitātēs, motivējot darboties sabiedrības labā, ar savu piemēru palīdzot pašorganizēties citām ar HIV inficēto kopienas grupām. Vienlaikus mazināt nezināšanu, bailes, noliegumu pret HIV + cilvēkiem sabiedrībā, paaugstinot sabiedrības zināšanu līmeni par HIV, kā arī celt HIV pacientu veselības pratību, atbilstoši mūsdienu prasībām un vajadzībām.
Projekta aktivitātes korelē ar iepriekš realizētajiem biedrības projektiem informēšanas, izglītošanas, atbalsta jomā. Projekta ietvaros tiks īstenotas trīs neatkarīgas, bet vienlaikus savstarpēji saistītas aktivitātes, kas vērstas uz stigmatizācijas mazināšanu un izpratnes veicināšanu sabiedrībā, kā arī HIV+ cilvēku pašstigmatizācijas vājināšanu.
• Biedrības AGIHAS kvalificēti konsultanti (HIV+ vīrietis un sieviete) 8 mēnešus sniegs telefoniskas vai jebkura cita attālināta formāta, kā arī klātienes konsultācijas gan cilvēkiem, kuri ar HIV statusu sadzīvo ilgstoši, gan tām personām, kurām infekcija konstatēta salīdzinoši nesen. ‘Līdzīgs līdzīgam’ konsultāciju pakalpojums būs pieejams 7/24, līdz ar to kļūstot par vienīgo psihoemocionālo un praktisko atbalstu HIV+ personām, kas pieejams jebkurā diennakts laikā.
• Lai mazinātu cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, pašstigmatizāciju, paaugstinātu viņu informētības un veselības pratības līmeni, 2024. gada vasarā tiks organizēts tradicionālais (jau sešpadsmitais pēc kārtas) 3 dienu motivācijas veselības seminārs vismaz 20 HIV+ personām un biedrības AGIHAS aktīvistiem. Prakse rāda, ka šie veselības semināri paaugstina katra HIV+ indivīda pašapziņu un atvērtību, mazinot vēlmi pašizolēties, sniedzot iemaņas, kas palīdz vadīt sarežģītus psihoemocionālus stāvokļus.
• Trīs pašatbalsta grupas tikšanās cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV veicinās iekļaujošu līdzdalību, kurā tiek cienītas un atbalstītas visu sabiedrības locekļu intereses neatkarīgi veselības stāvokļa. Tāpēc ir svarīgi veidot sabiedrības daudzveidības pieņemšanu arī HIV pacientu kopienā.

*Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros

Laika posmā no 2015. – 2017. gadam īstenoti projekti “Koalīcija pārmaiņām” – Baltijas jūras reģiona valstu pieredzes apmaiņas projekts divu gadu garumā, kā arī “Latvijas badiju kustība” – mērķēts atbalsts sadzīviskās grūtībās nonākušajiem HIV/AIDS pacientiem.

2016. gadā – pētījums “Zini, nevis mini” par HIV/AIDS pacientu vajadzībām Latvijā. 2019. gadā – sabiedrības zināšanu mērījums par HIV izplatības ceļiem “HIV. Mīti un patiesība”. Pētījums un inovatīvs 3D formāta videomateriāls “HIV. Fake & Facts”, kurā atspoguļoti un atspēkoti populārākie ar HIV infekciju saistītie mīti.

2021. gadā biedrība AGIHAS īsteno no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs dzīvojam tepat starp jums”.

Projekta mērķis ir cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, diskriminācijas un pašizolācijas ierobežošana:
● mazināt ar HIV inficēto sociālo atstumtību, pašstigmatizāciju un pašizolāciju;
● sekmēt informētības līmeni un pašapziņu;
● veicināt iesaisti sabiedriskā labuma aktivitātēs, motivējot darboties sabiedrības labā, ar savu piemēru palīdzot organizēties citām HIV+ cilvēku kopienas grupām;
● attīstīt HIV pacientu veselības pratību.
Vienlaikus projekta mērķis ir mazināt sabiedrības nezināšanu, bailes un noliegumu saistībā ar HIV infekciju un cilvēkiem, kuri dzīvo ar to, paaugstinot iedzīvotāju zināšanu līmeni par HIV – riskiem un profilaksi.

Projekta ietvaros tiek īstenotas trīs neatkarīgas, bet vienlaikus savstarpēji saistītas aktivitātes, kas vērstas uz stigmatizācijas mazināšanu un izpratnes veicināšanu sabiedrībā, kā arī HIV+ cilvēku pašstigmatizācijas kliedēšanu.
Biedrības AGIHAS kvalificētu konsultantu 10 mēnešu ilgas konsultācijas gan cilvēkiem, kuri ar HIV statusu sadzīvo ilgstoši, gan tām personām, kurām infekcija diagnosticēta salīdzinoši nesen. ‘Līdzīgs līdzīgam’ konsultāciju pakalpojums pieejams 7/24, līdz ar to ir vienīgais psihoemocionālais atbalsts HIV+ personām, kas tiek sniegts visu diennakti.
• HIV/AIDS jautājumi visai sabiedrībai tiek aktualizēti, atzīmējot no AIDS mirušo piemiņas dienu (International Candlelight Memorial), kad biedrība un tās sadarbības partneri pulcējas piemiņas vietā Rīgas centrā kopīgā pasākumā. Šīs piemiņas dienas kontekstā ar dažādu mediju palīdzību sabiedrība tiks informēta par HIV/AIDS jautājumiem, tādējādi sekmējot izpratni un toleranci un mazinot stigmatizāciju.
• Lai mazinātu cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, pašstigmatizāciju, paaugstinātu viņu informētības un veselības pratības līmeni, 2021. gada vasaras nogalē tiks organizēta tradicionālā (jau trīspadsmitā pēc kārtas) 3 dienu motivācijas skola – nometne 20 HIV+ personām un biedrības AGIHAS aktīvistiem. Prakse rāda, ka šīs veselības skolas – nometnes paaugstina katra HIV+ indivīda pašapziņu un atvērtību, mazinot vēlmi pašizolēties, sniedzot iemaņas, kas palīdz vadīt sarežģītus psihoemocionālus stāvokļus.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOfonds2021

2022. gada projekts “HIV. Dzīve pēc diagnozes…’’

Biedrība no šā gada janvāra līdz oktobrim (ieskaitot) īsteno šo projektu, lai

● mazinātu cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, sociālo atstumtību, pašstigmatizāciju un pašizolāciju;
● celtu viņu informētības un veselības pratības līmeni, un pašapziņu;
● veicinātu iesaistīšanos sabiedriskā labuma aktivitātēs, ar savu piemēru palīdzot organizēties citām HIV pozitīvām kopienas grupām.

Papildus šiem galvenajiem mērķiem, biedrība projekta ietvaros tieksies mazināt arī sabiedrības izpratnes trūkumu, bailes, aizspriedumus, kas tajā valda attiecībā pret HIV infekciju un cilvēkiem, kuri ar to dzīvo.

Projekta ietvaros biedrības kvalificētie konsultanti (HIV+ vīrietis un sieviete) jau kopš janvāra latviešu, angļu un krievu valodā nodrošina kā telefoniskas vai jebkura cita attālināta formāta, tā arī klātienes konsultācijas gan cilvēkiem, kuri ar HIV+ statusu sadzīvo jau ilgstoši, gan tām personām, kurām infekcija konstatēta salīdzinoši nesen vai nupat. ‘Līdzīgs līdzīgam’ konsultāciju pakalpojuma ilgums ir 10 mēneši un tiek sniegts 7/24 formātā, līdz ar to kļūstot par vienīgo psihoemocionālo atbalstu HIV+ personām, kas pieejams jebkurā diennakts laikā. Telefonu numuri atrodami šeit [links]

HIV/AIDS jautājumi visai sabiedrībai ar dažādu mediju palīdzību tiks aktualizēti, maijā atzīmējot starptautisko no AIDS mirušo piemiņas dienu (International Candlelight Memorial). Vienlaikus šajā atceres dienā biedrības un citu ar HIV jomu saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji kopā ar Latvijas Infektoloģijas centra mediķiem un citiem sadarbības partneriem pulcēsies piemiņas vietā Rīgas centrā kopīgā publiskā pasākumā, uzaicinot arī valsts un pašvaldības institūciju pārstāvjus utt.

Lai mazinātu cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, pašstigmatizāciju, paaugstinātu viņu informētības un veselības pratības līmeni, biedrība 2022. gada vasarā organizēs tradicionālo (jau četrpadsmitais pēc kārtas) 3 dienu veselības semināru 20 HIV+ personām un biedrības AGIHAS aktīvistiem. Prakse rāda, ka šie veselības semināri paaugstina katra HIV+ indivīda pašapziņu un atvērtību, mazinot vēlmi pašizolēties, sniedzot iemaņas, kas palīdz vadīt psihoemocionāli sarežģītus stāvokļus.

Visas projekta klātienes aktivitātes tiks realizētas, ievērojot epidemioloģiskās drošības rekomendācijas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā, reģistrējot tikai tos dalībniekus, kuri var uzrādīt drošu, sadarbspējīgu sertifikātu.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOfonds2022

Kopš 2016. gada – ikgadējs Pasaules AIDS dienas (1. decembra) koncerts un balvas “Glāsts” – par nozīmīgu ieguldījumu HIV infekcijas izplatības mazināšanā Latvijā – svinīga pasniegšanas ceremonija Rīgas Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā.

Biedrības tehnisko izmaksu, biroja tehnikas iegādes, mājaslapas, FB u.c. sociālo tīklu kontu administrēšanas, pašatbalsta grupu uzturēšanas izmaksu nodrošinājums. Bukletu sērijas “AGIHAS bibliotēka” regulāri izdevumi. “Līdzestības kabineta” pilotprojekts, kas 2019. gadā pārtapa valsts programmā. “90 – 90 – 90. Latvijas versija” – HIV pacientu ‘portretu’ un ‘ceļa kartes’ pētījums saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijā. “Stigma index Latvijā” – starptautiski atzīta pētījuma realizējums Latvijā 2018. un 2019. gadā. Video diskusiju “HIV. Sievietes sievietēm” un “HIV. Vīrieši vīriešiem”, kā arī video aicinājumu “Es zinu, vai Tu zini?”, “HIV vēstneši Latvijā”, “Esi par sevi drošs. Esi saprotošs” izveides tehniskās un radošās izmaksas.

2023. gadā ar GSK atbalstu biedrība AGIHAS realizēja projektu “HIV ir tuvumā – nebaidies, iepazīsties ar to!” (“HIV is nearby – don’t be afraid, get familiar with it!”) @hivins_lv • Instagram photos and videos rosināja un aktualizēja HIV transmisijas tēmu, informēja un izglītoja sabiedrību par HIV vīrusa izplatību, kā arī ārstēšanas iespējām, izveidojot HIV pozitīvas personas Instagram kontu “HIViņš”. Konta nosaukums ir vārdu spēle – HIV un Viņš savienojums. Konts ir ļoti tipisks Instagram stila un ierakstu ziņā – “HIViņš” mācās un strādā, dodas piedzīvojumos, izklaidējas pasākumos un bāros, ir draugi, ģimene, ceļo pa visu Latviju. Visi notikumi un notiekošās aktivitātes tika dokumentētas un ievietotas Instagram, lai parādītu ikdienas izvēles un piedzīvojumus, paziņojot galveno vēstījumu – HIV pozitīvs cilvēks, kas ārstējas arī dzīvo aktīvu un pilnvērtīgu dzīvi.
HIViņš runā ar savu auditoriju, uzdod saviem sekotājiem jautājumus par seksuālo dzīvi, par ikdienu, par to, cik daudz viņi zina par HIV izplatību Latvijā un pasaulē, par inficēšanās veidiem, kā arī ārstēšanu. Instagram konts lieto pie vienkāršu, saprotamu valodu – cik viegli ir inficēties ar HIV, tik viegli par to ir arī runāt.
Kontā tika akcentēts, ka HIV nav “narkomānu, homoseksuāļu un vieglas uzvedības sieviešu” problēma, kā tas Latvijā tiek uztverts ļoti stigmatizēti, gluži pretēji, tas pozicionē HIV kā parastu infekcijas slimību.

Viesmākslinieku dalības nodrošinājums Pasaules AIDS dienas koncertā un koncerta translācija televīzijas Rīga TV24 kanālā.

Dalība Baltijas un Skandināvijas valstu ikgadējā forumā.

Projekts “Together we can learn more” – apmācību programma ārpusģimenes aprūpes iestāžu iemītniekiem (audzēkņiem) par pubertāti, intīmo higiēnu, drošām attiecībām internetā un dzīvē, kā arī par STS un HIV. Projekta ietvaros tapis arī informatīvs materiāls “Tavām drošām attiecībām”, kas pieejams šeit

“25 gadi aktīvisma” – HIV tēmai veltīta starptautiska konference Rīgā 2018. gadā, reģionālās organizācijas Latvijas koordinācijas centra darbības uzturēšanas izmaksas (2016. g. – 2018. g.) u. c.

Vīriešu veselībai veltīts buklets “HIV un vīrietis. Dzīve pēc diagnozes”.

Pētījums par HIV+ sievietēm un vardarbību projekta “Vardarbībai nav attaisnojuma” (2018. g.) ietvaros.