Lai novērtētu izcilus ieguldījumus HIV infekcijas izplatības mazināšanā Latvijā, mēs 2016. gadā, kopā ar tēlnieci Olgu Šilovu, radījām balvu “GLĀSTS”, kas nu jau pasniegta divkārt. Tagad pienācis brīdis jau ‘trešajam raundam’ – nominantu izvirzīšanai balvai “GLĀSTS 2018”.

Balvas nolikums

Pieteikuma veidlapa

Pieteikumus ar nepacietību gaidīsim līdz 25. novembrim (ieskaitot)! Svinīgā balvas pasniegšana, līdzīgi kā divos iepriekšējos gados, notiks 1. decembrī, Pasaules AIDS dienā – Labdarības koncerta ietvaros.