Mūsu darbība vērsta uz to, lai sniegtu sociālu un psiholoģisku atbalstu cilvēkiem, kam noteikta diagnoze HIV/AIDS, palīdzot viņiem emocionāli un praktiski ar to sadzīvot, kā arī iespējami veiksmīgi integrēties sabiedrībā. Vienlaikus mēs arī pārstāvam viņu intereses valsts institūcijās, piemēram, darbojoties Veselības ministrijas izveidotajā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijā, kā arī īstenojam dažādus projektus, kas vērsti uz HIV infekcijas un AIDS epidēmijas izplatības ierobežošanu, sabiedrības izglītošanu un ar HIV/AIDS saistītās stigmatizācijas mazināšanu.

2002. gadā AGIHAS, sadarbībā ar SO „Latvijas pilsētu, rūpnieciskās un lauku misijas kontaktu grupa (LCG)” un ar Norvēģijas Karalistes labdarības partneru organizāciju finansiālu atbalstu, nodibināja Resursu centru visiem, kurus skar HIV/AIDS – tagadējo biedrību „DIA+LOGS”. 2012. gadā AGIHAS pievienojās NVO un Ministru kabineta sadarbības Memorandam.

AGIHAS ir arī daudzu Latvijas un starptautisko organizāciju un tīklojumu – Apvienības HIV.LV, Baltic Positive Network, ECUO (East European and Central Asian Union of People Living with HIV), AIDS Action Europe, HIV Europe – biedrs. Organizācija regulāri piedalās CROI (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) un EECAAC (Eastern Europe and Central Asia AIDS Conference) pasākumos, ECUO sanāksmēs, „ViiV Healthcare” konsultācijās, kā arī citos nozīmīgos HIV/AIDS tēmai veltītos Eiropas un pasaules forumos.