Biedrība AGIHAS savos pastāvēšanas 27 gados ir īstenojusi desmitiem dažādu projektu. Zemāk – informācija par galvenajiem no tiem.

Pirmais realizētais projekts “Mazulītis nav vainīgs” (2015. g., 2016. g.) – mākslīgā piena maisījumu nodrošinājums mazuļiem, kuri dzimuši HIV+ sievietēm, kas 2017. gadā. no NVO iniciēta pilotrojekta pārtapa valsts apmaksātā programmā. Turpmākajos gados īstenoti projekti, kas mērķēti HIV+ sieviešu pašizolācijas mazināšanai, kā arī jauninficēto personu atbalstam, ‘līdzīgs līdzīgam’ konsultāciju nodrošinājumam.

Kopš 2002. gada realizēta virkne sociālās integrācijas projektu, piemēram, “Dzīve aiz pagrieziena” – HIV+ cilvēku dzīvesstāstu izdevums, vairāki projekti ieslodzījuma vietās. Daudzus gadus organizētas infekcijas skarto vasaras un ziemas motivācijas nometnes “Neesi viens”, “Vēlreiz par HIV”, “Kad nedrīkst vairs klusēt”, “HIV un COVID 19 izaicinājums” u. c., kā arī ikgadējie no HIV/AIDS mirušo piemiņai veltītie ziedu dobes izveides pasākumi.

Laika posmā no 2015. – 2017. gadam īstenoti projekti “Koalīcija pārmaiņām” – Baltijas jūras reģiona valstu pieredzes apmaiņas projekts divu gadu garumā, kā arī “Latvijas badiju kustība” – mērķēts atbalsts sadzīviskās grūtībās nonākušajiem HIV/AIDS pacientiem.

2016. gadā – pētījums “Zini, nevis mini” par HIV/AIDS pacientu vajadzībām Latvijā. 2019. gadā – sabiedrības zināšanu mērījums par HIV izplatības ceļiem “HIV. Mīti un patiesība”. Pētījums un inovatīvs 3D formāta videomateriāls “HIV. Fake & Facts”, kurā atspoguļoti un atspēkoti populārākie ar HIV infekciju saistītie mīti.

2021. gadā biedrība AGIHAS īsteno no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs dzīvojam tepat starp jums”.

Projekta mērķis ir cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, diskriminācijas un pašizolācijas ierobežošana:
● mazināt ar HIV inficēto sociālo atstumtību, pašstigmatizāciju un pašizolāciju;
● sekmēt informētības līmeni un pašapziņu;
● veicināt iesaisti sabiedriskā labuma aktivitātēs, motivējot darboties sabiedrības labā, ar savu piemēru palīdzot organizēties citām HIV+ cilvēku kopienas grupām;
● attīstīt HIV pacientu veselības pratību.
Vienlaikus projekta mērķis ir mazināt sabiedrības nezināšanu, bailes un noliegumu saistībā ar HIV infekciju un cilvēkiem, kuri dzīvo ar to, paaugstinot iedzīvotāju zināšanu līmeni par HIV – riskiem un profilaksi.

Projekta ietvaros tiek īstenotas trīs neatkarīgas, bet vienlaikus savstarpēji saistītas aktivitātes, kas vērstas uz stigmatizācijas mazināšanu un izpratnes veicināšanu sabiedrībā, kā arī HIV+ cilvēku pašstigmatizācijas kliedēšanu.
Biedrības AGIHAS kvalificētu konsultantu 10 mēnešu ilgas konsultācijas gan cilvēkiem, kuri ar HIV statusu sadzīvo ilgstoši, gan tām personām, kurām infekcija diagnosticēta salīdzinoši nesen. ‘Līdzīgs līdzīgam’ konsultāciju pakalpojums pieejams 7/24, līdz ar to ir vienīgais psihoemocionālais atbalsts HIV+ personām, kas tiek sniegts visu diennakti.
• HIV/AIDS jautājumi visai sabiedrībai tiek aktualizēti, atzīmējot no AIDS mirušo piemiņas dienu (International Candlelight Memorial), kad biedrība un tās sadarbības partneri pulcējas piemiņas vietā Rīgas centrā kopīgā pasākumā. Šīs piemiņas dienas kontekstā ar dažādu mediju palīdzību sabiedrība tiks informēta par HIV/AIDS jautājumiem, tādējādi sekmējot izpratni un toleranci un mazinot stigmatizāciju.
• Lai mazinātu cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, pašstigmatizāciju, paaugstinātu viņu informētības un veselības pratības līmeni, 2021. gada vasaras nogalē tiks organizēta tradicionālā (jau trīspadsmitā pēc kārtas) 3 dienu motivācijas skola – nometne 20 HIV+ personām un biedrības AGIHAS aktīvistiem. Prakse rāda, ka šīs veselības skolas – nometnes paaugstina katra HIV+ indivīda pašapziņu un atvērtību, mazinot vēlmi pašizolēties, sniedzot iemaņas, kas palīdz vadīt sarežģītus psihoemocionālus stāvokļus.

#NVOfonds2021

Kopš 2016. gada – ikgadējs Pasaules AIDS dienas (1. decembra) koncerts un balvas “Glāsts” – par nozīmīgu ieguldījumu HIV infekcijas izplatības mazināšanā Latvijā – svinīga pasniegšanas ceremonija Rīgas Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā.

Biedrības tehnisko izmaksu, biroja tehnikas iegādes, mājaslapas, FB u.c. sociālo tīklu kontu administrēšanas, pašatbalsta grupu uzturēšanas izmaksu nodrošinājums. Bukletu sērijas “AGIHAS bibliotēka” regulāri izdevumi. “Līdzestības kabineta” pilotprojekts, kas 2019. gadā pārtapa valsts programmā. “90 – 90 – 90. Latvijas versija” – HIV pacientu ‘portretu’ un ‘ceļa kartes’ pētījums saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijā. “Stigma index Latvijā” – starptautiski atzīta pētījuma realizējums Latvijā 2018. un 2019. gadā. Video diskusiju “HIV. Sievietes sievietēm” un “HIV. Vīrieši vīriešiem”, kā arī video aicinājumu “Es zinu, vai Tu zini?”, “HIV vēstneši Latvijā”, “Esi par sevi drošs. Esi saprotošs” izveides tehniskās un radošās izmaksas.

Viesmākslinieku dalības nodrošinājums Pasaules AIDS dienas koncertā un koncerta translācija televīzijas Rīga TV24 kanālā.

Dalība Baltijas un Skandināvijas valstu ikgadējā forumā.

Projekts “Together we can learn more” – apmācību programma ārpusģimenes aprūpes iestāžu iemītniekiem (audzēkņiem) par pubertāti, intīmo higiēnu, drošām attiecībām internetā un dzīvē, kā arī par STS un HIV. Projekta ietvaros tapis arī informatīvs materiāls “Tavām drošām attiecībām”, kas pieejams šeit

“25 gadi aktīvisma” – HIV tēmai veltīta starptautiska konference Rīgā 2018. gadā, reģionālās organizācijas Latvijas koordinācijas centra darbības uzturēšanas izmaksas (2016. g. – 2018. g.) u. c.

Vīriešu veselībai veltīts buklets “HIV un vīrietis. Dzīve pēc diagnozes”.

Pētījums par HIV+ sievietēm un vardarbību projekta “Vardarbībai nav attaisnojuma” (2018. g.) ietvaros.