Biedrības AGIHAS un Baltijas HIV Asociācija, kā arī LGBT un viņu draugu apvienība Mozaīka ar organizācijas ViiV Healthcare grantu programmas Positive Action finansiālu atbalstu šā gada janvārī ir uzsākusi vērienīgu divus gadus ilgu projektu – Koalīcija pārmaiņām.

Projekta ietvaros Baltijas HIV asociācijas/Mozaīkas Testpunktā ikvienam bez maksas būs iespējams anonīmi veikt HIV, sifilisa, B un C hepatītu eksprestestus ikvienam, kas to vēlēsies. Testpunkts atrodas LGBT un viņu draugu apvienības Mozaīka birojā Rīgā, Stabu ielā 19 – 2 http://testpunkts.lv.

Papildus tam koalīcijas partneri veiks izglītojošu darbu, pētīs sabiedrības zināšanas par HIV infekciju un profilaksi, kā arī tās attieksmi pret HIV/AIDS skartajiem, meklēs risinājumus tam, lai nepietiekamā informētība, aizspriedumi un homofobija nebūtu iemesls jauniem HIV inficēšanās gadījumiem.

Savukārt Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem AGIHAS – projekta ietvaros organizēs Baltijas jūras reģiona valstu (Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Vācijas, Polijas un Latvijas) HIV/AIDS pacientu un viņus atbalstošo NVO trīs dienu konferenci – tikšanos Latvijā, kuras mērķis būs noskaidrot HIV/AIDS skarto cilvēku patieso stāvokli (t. sk., terapijas pieejamību) šajās valstīs un gūt partnerorganizāciju pieredzi darbā ar HIV/AIDS inficētajiem, valsts sektoru un sabiedrību. Pēdējam aspektam tiks pievērsta īpaši liela uzmanība, jo Latvijā sabiedrības stigmatizācija (aizspriedumi , neziņa un bailes), nereti – pat atklāti naidpilna attieksme un norobežošanās no infekcijas skartajiem ir visai izteikta, tāpēc ir ļoti svarīgi to mazināt.