Pirmo reizi Latvijā, īpašā projektā apvienojoties pacientu, valsts un nevalstiskajam sektoram un veselības aprūpes speciālistiem, gada garumā tika analizēta HIV pacientu aprūpes pieejamība un meklētas uzlabojumu iespējas, rezultātā sagatavojot virkni ieteikumu, lai “sistēma nepazaudētu pacientu”, bet gan veicinātu HIV diagnostiku, ārstēšanu, sociālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšanu.

“Biedrība “AGIHAS” ar interesi piedalās tādos projektos, kuru aktivitātes un rezultāts ir ilgtspējīgi un kas spēj dot izmērāmu labumu katram cilvēkam, kurš (sa)dzīvo ar HIV un sabiedrībai kopumā. Projekts “90-90-90. Latvijas versija” bija tieši tāds, tas apvienoja jēgpilnā rīcībā plašu nozarē strādājošo speciālistu saimi, proti, dažādu nozaru praktizējošus ārstus, kā arī HIV valstiskās politikas veidotājus un nevalstiskā sektora aktīvistus,” stāsta Andris Veiķenieks, biedrības “AGIHAS” valdes priekšsēdētājs.

Projekta uzdevums bija apzināt esošās HIV aprūpes sistēmas trūkumus no pacienta viedokļa. Tādēļ uz HIV pacientu aprūpes tematiku gan pacienti, gan ārsti un citi iesaistītie palūkojās no pacientu skatu punkta, analizējot cilvēka dzīves posmus, emocijas un vajadzības. Vairākās kopīgās darba sesijās izveidojās spēcīga dažādu pušu kopiena, kas izprot HIV tematikas nozīmību Latvijā un ir gatavi strādāt kopēju mērķu sasniegšanai.

Projekta laikā identificētas galvenās HIV pacientu problēmas:

 • Informētības trūkums sabiedrībā par HIV kā diagnozi un par HIV pozitīvajiem pacientiem.
 • Psihologu pieejamības trūkums, īpaši uzreiz pēc diagnozes uzzināšanas.
 • Problēmas ar konfidencialitāti un uzticēšanos primārās aprūpes darbiniekiem, īpaši reģionos.
 • Terapijas nepieejamība atsevišķai pacientu kategorijai – nesākta ārstēšana palielina HIV izplatības risku Latvijas sabiedrībā.
 • Sistēmiskas pieejas trūkums, raugoties uz HIV/AIDS aprūpi, nepieciešamība integrēt dažādu iesaistīto pušu centienus (valsts, nevalstiskais sektors, ārstniecības personāls, privātais sektors u.c.) vienotā uz pacientu orientētā sistēmā.

Papildus sarunu cikla laikā tika konstatēta virkne sistēmisku problēmu, vairākām no kurām pretī tika likts arī risinājuma piedāvājums, taču tā ieviešana nav NVO spēkos, bet gan valsts un veselības aprūpes institūciju ziņā. Tādēļ projekta partneri ir sagatavojuši vēstuli Veselības ministrijai, piedāvājot turpmākā kopīgā darbā risināt šādas problēmas:

 • Ārstēšanas pieejamības uzlabojumi:
  • Atcelt CD4 šūnu skaita ierobežojumu terapijas uzsākšanai.
  • Stiprināt LIC kapacitāti un paplašināt infektologu reģionālo pieejamību.
  • Optimizēt sistēmu, kā cilvēks pēc HIV+ atbildes saņemšanas eksprestestā var nonākt pie infektologa.
 • Līdzestības atbalsta pasākumi:
  • Efektīvs pacientu reģistrs, kas ļautu mazināt institūciju centralizāciju, bet centralizētu informāciju.
  • “90 dienu radars”: izmantojot pacientu reģistru, organizēt pacienta klātbūtni un līdzestību, reizi 90 dienās sazinoties ar pacientu. Optimālā gadījumā atgādinājums ietvertu jau konkrētu piedāvājumu pierakstam pie infektologa.
 • Informācija un zināšanas:
  • Veidot izglītības programmas augstskolās, pēcdiploma izglītības programmas veselības aprūpes speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem, izglītot par HIV profesionāļus un sabiedrību.

Šīs aktivitātes veicināja arī projekta partneru, divu biedrību – AGIHAS un HIV.LV – sadarbības memoranda parakstīšanu ar Veselības ministriju. Dokuments paredz, sadarbojoties valsts un nevalstiskajam sektoram, veicināt HIV agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pieejamību sabiedrībai, lai virzītos uz UNAIDS mērķa “90-90-90” sasniegšanu, veicināt HIV inficēto personu līdzestību un sabiedrības un ārstniecības personu izpratni par HIV inficēšanās riskiem, kā arī mazināt HIV inficēto personu stigmatizāciju.

UNAIDS mērķis “90-90-90” paredz līdz 2020. gadam apturēt infekcijas izplatību, bet Latvijā termiņš mērķa sasniegšanai nav definēts. Pasākumi, lai apturētu HIV/AIDS epidēmiju, šobrīd acīmredzami ir nepietiekami: 50% no HIV inficētajām personām zina savu HIV statusu, no tām 35% saņem ārstēšanu, un no tām – 64% ārstēšana ir efektīva.*

Ceļā uz ārstēšanu HIV pacienti sastopas ar dažādiem šķēršļiem. Izzināt, kādi tie ir un kā tos var mazināt – tāda bija projekta “Uz HIV pacientu orientētas veselības aprūpes modeļa izveides iniciatīva. 90-90-90. Latvijas versija” iecere. Projektā, ko atbalstīja “ViiV Healthcare Positive Partnership”, vienojās trīs partneri – biedrība “AGIHAS”, biedrība “Apvienība HIV.LV” un SIA “GlaxoSmithKline Latvia”.

 

*Veselības ekonomikas asociācijas dati

 

 

Papildu informācija:

Andris Veiķenieks

Biedrības “AGIHAS” valdes priekšsēdētājs

agihas.lv@inbox.lv

 

 Aleksandrs Molokovskis

Biedrības “Apvienība HIV.LV” valdes priekšsēdētājs

molokovskis@gmail.com

 

Sagatavots sadarbībā ar GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 3, Rīga, LV-1013

Sagatavots 06/2018; LV/HIV/0023/18m(1)