Cilvēki, kuri dzīvo ar HIV, ģimenes ārsta praksē

 Cilvēki, kuri dzīvo ar HIV, ir mums līdzās. Viņu ir daudz – infekcija skārusi 3 no katriem 1000 Latvijas iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka arī  katrā ģimenes ārsta praksē ir daži  (iespējams, pat desmit un vairāk)  HIV+ cilvēku. Tā ir realitāte. Dažāda – apzināta un neapzināta, pieņemta un ignorēta, bet jebkurā gadījumā tāda, ar kuru nerēķināties vairs nedrīkst, ja vien vēlamies rūpēties par Latvijas sabiedrības veselību un mazināt mūsu valstī ar HIV infekcijas izplatību saistītos antirekordus un panākt to, lai visi iedzīvotāji zina savu HIV statusu.

Tieši šī iemesla dēļ biedrība AGIHAS, pateicoties ViiV Healthcare atbalstam, sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību ir uzsākusi ģimenes ārstiem domātu apmācību “HIV pacients ģimenes ārsta praksē Latvijā” īstenojumu. Pirmās divas apmācības ir domātas Rīgas ģimenes ārstiem, bet, sākot ar rudeni, tās notiks arī citās Latvijas pilsētās – Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā, Ventspilī, Jūrmalā, Rēzeknē, Kudīgā un Ogrē. Apmācības ir bez maksas un par dalību tajās tiek piešķirti 5 tālākizglītības punkti.

Apmācību mērķis ir veicināt un padziļināt ģimenes ārstu izpratni par HIV izplatības un diagnostikas jautājumiem, mazināt ar šo infekciju saistītos stereotipus un  novecojušos pieņēmumus saistībā ar tās skarto cilvēku ‘profilu’. Situācijā, kad mūsdienās HIV ir kļuvusi par mūžilgu un vadāmu infekcijas slimību, kuras kontrole vairumā gadījumu norīt vienlaikus ar citu hronisku slimību norises uzraudzību, šādas zināšanas un paradigmas maiņa ir kritiski nozīmīgas.

Apmācību saturu nodrošina augstākās raudzes eksperti: Dr. med. Gunta Stūre -infektoloģe-hepatoloģe ar 25 gadu stacionārā un ambulatorā darba pieredzi HIV jomā, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore; Dr. med. Anda Ķīvīte-Urtāne – Rīgas Stradiņa universitātes docente, vadošā pētniece. Latvijas Zinātnes padomes eksperte; Jevgēņijs Bondins – ģimenes ārsts ar 15 gadu pieredzi 10 dažādās praksēs; LU Medicīnas fakultātes lektors.

Lūk, arī viņu viedokļi.

Dr. med. Gunta Stūre: “HIV mūsdienās vairs nav nekas ārkārtējs. Tā ir mums līdzās un var skart ikvienu no mums neatkarīgi no vecuma, dzimuma, sociālā stāvokļa, izglītības un seksuālās orientācijas. Jau labu laiku mūsno HIV infekcijas nepasargā sociāli nelabvēlīgu apstākļu, “nepareizas” orientācijas vai narkotiku robežas. Pacientam, laikus saņemot pareizu terapiju, ar HIV infekciju ir iespēja nodzīvot tikpat garu un pilnvērtīgu mūžu kā veselam cilvēkam. Protams, ļoti būtisks ir ārsta un pacienta sadarbības faktors, vizīšu regularitāte, medikamentu pareiza lietošana un terapijas precizitāte.”

Dr. med. Anda Ķīvīte – Urtāne: “Latvija jau daudzu gadu garumā Eiropā ieņem pirmo vietu jaunatklāto HIV gadījumu ziņā, turklāt ceturtā daļa mūsu valsts cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, nezina, ka ir inficējušies. Papildus tam HIV infekciju vairāk nekā pusē gadījumu Latvijā diagnosticējam novēloti, tāpēc veselības aprūpes profesionāļiem jāmobilizējas un jākāpina valstī veikto HIV testu (jeb izmeklējumu HIV infekcijas diagnosticēšanai) apjoms. Ģimenes ārsts vairumā gadījumu ir pirmais speciālists, pie kuru iedzīvotāji uzsāk savu kontaktu ar Latvijas veselības aprūpes sistēmu, viņa loma HIV testēšanas veicināšanā valstī ir neatsverama un neaizstājama, tādēļ arī šīs apmācības, kurās ļoti gaidām katru Latvijas ģimenes ārstu!”

Jevgēņijs Bondins, ģimenes ārsts: “Ģimenes ārstam vajadzētu būt pirmajai atbalsta personai. Diemžēl realitātē viņš ir pārāk noslogots, lai papildus domātu vēl par šiem jautājumiem, kā arī viņam nereti trūkst vajadzīgo iemaņu un zināšanu, kā runāt ar pacientiem par HIV infekciju. Situācija mainās, ienākot jaunajai ārsta paaudzei – viņi jūtas brīvāki, mazāk tic aizspriedumiem, vairāk paļaujas uz pētījumiem, statistiku. Tas priecē – medicīnā mums neviens nav jāsoda, jāizslēdz subjektīvie faktori un jārod risinājums.”

Vairāk informācijas par apmācībām:  http://www.arstubiedriba.lv/hiv-pacients-gimenes-arsta-prakse-latvija/