Sagaidot starptautisko no AIDS mirušo piemiņas dienu jeb “AIDS Candlelight Memorial”*, Atbalsta grupa HIV inficētajiem un AIDS slimniekiem, biedrība „AGIHAS” š. g. 19. maijā plkst. 17.00 pie HIV/AIDS upuru piemiņas stēlas Satekles un Marijas ielu krustojumā rīko zibakciju, kuras laikā tiks aizdegtas sveces, nolikti ziedi un ar klusuma brīdi pieminēti no HIV/AIDS mirušie.

 Starptautiskā mērogā šī jau būs 36 reize, kad tiks atzīmēta ikgadējā no AIDS mirušo piemiņas diena. Savukārt biedrība „AGIHAS”, kas Latvijā šo pasākumu iedzīvināja divdesmit gadus vēlāk –  2003. gadā, arī šogad turpina šo HIV/AIDS kopienai īpašo tradīciju, ne tikai pasvītrojot šīs dienas nozīmību un apliecinot cieņu no HIV/AIDS mirušajiem, bet arī aktualizējot AIDS Candlelight Memorial 2019 starptautisko aicinājumu – Aktivizējot cīņu par veselību un tiesībām (Intensifying the fight for Health and Rights).

Andris Veiķenieks, AGIHAS valdes priekšsēdētājs: „1983. gadā, aizsākot AIDS Candlelight Memorial tradīciju, šķiet, nevienam pat neienāca prātā, kādu apmēru iegūs HIV infekcijas izplatība un cik neskaitāmu upuru dzīvības tā prasīs. Šodien, kā starptautiski, tā arī Latvijā redzams, ka HIV epidēmija ir nopietns  izaicinājums visiem – ne tikai pašiem HIV/AIDS pacientiem, lēmumu pieņēmējiem un veselības aprūpes politikas veidotājiem un finansētājiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Šā gada no AIDS mirušo piemiņas dienas aicinājumā uzsvērts ne tikai veselības, bet arī cilvēktiesību aspekts, kas nenoliedzami norāda uz to, ka mēs kā sabiedrība aizvien neesam gatavi dzīvei līdzās HIV infekcijai – daudzlīmeņu stigmatizācija un elementāru zināšanu trūkums joprojām traucē saprast, pieņemt un respektēt šo realitāti un tās skartos cilvēkus. Un loģiski, ka šīs tiesiskais aspekts ir cieši saistīts ar veselības aspektu –  uztverot HIV kā slikto jeb nepareizo infekciju, kas skar tikai sociāli nelabvēlīgas riska grupas, sabiedrības lielākā daļa inficēšanās risku  ne mazākajā mērā neattiecina uz sevi. Tā rezultātā mēs Latvijā esam tur, kur esam – ar lielāko jauno HIV inficēšanās gadījumu skaitu uz 1000 cilvēkiem, lielāko HIV inficēto bērnu un sieviešu skaitu.”

19.maija akcijā pievienoties Atbalsta grupas HIV inficētajiem un AIDS slimniekiem, biedrības „AGIHAS” un citu HIV/AIDS nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tiek aicināts ikviens, kas vēlas apliecināt savu solidaritāti šīs slimības skartajiem un aicināt sabiedrību atbrīvoties no stigmatizācijas,  respektēt HIV/AIDS pacientu tiesības.

Papildu informācija:

Andris Veiķenieks, AGIHAS valdes priekšsēdētājs

20207737; e-pasts: [email protected]

 

*Ik gadu maija trešajā svētdienā tiek atzīmēta starptautiskā “AIDS Candlelight Memorial” jeb no AIDS mirušo piemiņas diena, kad ar svecīšu iedegšanu un klusuma brīdi tiek pieminēti visi no šīs slimības mirušie. Šis pasākums – vērienīgākā, nozīmīgākā un ilglaicīgākā sabiedrības izpratni un informētību veicinošā iniciatīva ar HIV/AIDS saistītos jautājumos – jau kopš 1983. gada apvieno 1200 sabiedriskās organizācijas 115 valstīs. Starptautiskā no AIDS mirušo piemiņas diena tiecas nojaukt stigmatizācijas un diskriminācijas barjeras, veicināt toleranci un sociālo integrāciju, kā arī radīt gaišāku nākotnes perspektīvu šodienas pacientiem. Šī diena tiek arī izmantota kā iespēja veidot dialogu ar valdību, lēmējvaru un vietējās kopienas pārstāvjiem par dažādiem ar HIV infekcijas izplatību konkrētajā valstī saistītiem jautājumiem un tās ierobežošanas iespējām.

AKCIJU ATBALSTA

Pasākums tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.