Šo tīmekļa vietni ir izveidojusi Biedrība Atbalsta grupa HIV inficētajiem un AIDS slimniekiem AGIHAS, lai sniegtu informāciju par savas darbības mērķiem un veidiem, kā arī atbalsta saņemšanas iespējām tiem, kam tas vajadzīgs.

Nekas no šajā mājas lapā publicētā nav domāts kā padoms vai rekomendācija un nevar kalpot par pamatu nevienam lēmumam vai rīcībai. Specifiska medicīniska konsultācija vienmēr jāmeklē pie kvalificēta veselības aprūpes speciālista.

AGIHAS pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu šo tīmekļa vietni un atjaunotu tajā publicēto informāciju, taču tā neuzņemas nekādu atbildību vai garantijas attiecībā uz šīs informācijas precizitāti, pabeigtību un iespējamo izmantojumu.

AGIHAS mājas lapā aizliegts iesūtīt goda un cieņas aizskarošu informāciju, kā arī informāciju, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Hiperteksta saites 

Šajā mājas lapā esošās hiperteksta saites var jūs aizvest uz citām interneta vietnēm. AGIHAS neuzņemas atbildību, nesniedz nekādas garantijas par nevienas trešās puses tīmekļa vietnē publicēto informāciju vai viedokli.

Intelektuālais īpašums

Visas autortiesības uz šajā vietnē publicētajiem materiāliem pieder AGIHAS vai arī tai piešķirtas šo materiālu izmantošanas tiesības, ja vien nav norādīts citādi. Jūs drīkstat lasīt, apskatīt, izdrukāt, lejuplādēt un kopēt šajā lapā publicētos materiālus tikai savai personiskai lietošanai.

Konfidencialitāte 

AGIHAS  respektē tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu un ir apņēmības pilna aizsargāt jūsu privāto informāciju, ja tāda gadījumā tiek sniegta. Diemžēl  ar tīmekļa vai mobilā tīkla starpniecību pārraidītas informācijas drošumu nekad nav iespējams pilnībā garantēt.