Biedrība AGIHAS ( Atbalsta grupa inficētiem ar HIV un AIDS slimniekiem) Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros ir uzsākusi darbu pie projekta “HIV. Mīti un patiesība (Fake and Facts)”. Projekta ietvaros šobrīd ir pabeigta sabiedrības dažādu grupu (kopskaitā 300 respondenti) aptauja ar mērķi noskaidrot viņu zināšanas un izpratni par HIV pārneses ceļiem un profilakses iespējām. Uz anketas jautājumiem bija iespējams atbildēt arī tiešsaistē, savukārt īpašā fokusa grupas aptaujā tika apzināta 15 – 29 gadus vecu jauniešu informētība un priekšstati par HIV izplatību, riskiem utt. Iegūtā informācija kalpos par pamatu 3D formāta videomateriāla “HIV. Fake & Facts” izveidei.

 

Mūsdienās HIV vairs nav reta, ‘marginālām’ riska grupām raksturīga saslimšana. Tā ir mūžilga hroniska slimība, kas līdzīgi, piemēram, cukura diabētam, skar un skars daudzus arī Latvijā, tāpēc sabiedrībai jāiemācās dzīvot līdzās gan šai infekcijai, gan tās skartajiem cilvēkiem. Un, protams, jābūt zinošai un protošai izsargāties no inficēšanās. Diemžēl atšķirībā no citām hroniskām slimībām, HIV apvij bezgala daudz mītu un aizspriedumu, kas rada ne tikai būtisku atbilstošas profilakses trūkumu, bet arī savlaicīgas un visaptverošas slimības diagnostikas nepietiekamību, novēlotu un nepilnīgu HIV terapijas izmantojumu. Projekta mērķis ir mazināt šos kritiski lielos ‘robus’ sabiedrības veselības pratībā, piedāvājot konkrētas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, klīniski pamatotus izplatītāko mītu atspēkojumus un efektīvāko profilakses metožu skaidrojumu.

 

Andris Veiķenieks, biedrības AGIHAS valdes priekšsēdētājs un projekta vadītājs: “Latvijas sabiedrības zināšanas par HIV ir nepietiekamas un nepilnīgas, un tai aizvien vēl trūkst izpratnes, ka HIV – tā ir realitāte, kas attiecas uz ikvienu. Pētījuma rezultāti šobrīd vēl tiek apkopoti, taču jau pirmie dati uzrāda, ka no 30 aptaujā iekļautajiem jautājumiem pareizi atbildēti tikai 5 – tātad sestā daļa. Tas ir biedējoši maz! Raugoties no sabiedrības veselības viedokļa, īpašu risku rada trūcīgās un nepamatotos mītos balstītās jauniešu zināšanas par STS un HIV pārneses ceļiem un profilakses iespējām. Tieši tāpēc biedrība izlēma iet inovatīvu ceļu – veidot Latvijā pirmo 3D formāta video, lai varētu uzrunāt jauniešus viņiem saprotamā un interesantā valodā, veicinot viņu zināšanas gan par HIV infekciju, gan tās pārneses ceļiem un sekmējot viņu atbildību par savu veselību.”

 

Videomateriālu paredzēts pabeigt oktobra beigās, pēc tam tā izplatīšanai izmantojot visdažādākos digitālos (un ne tikai) kanālus, lai nodrošinātu maksimāli plašu auditorijas aptveri.

 

Papildu informācija:

Andris Veiķenieks, AGIHAS valdes priekšsēdētājs; 20207737; [email protected]

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.