AGIHAS bibliotēkas ietvaros ir radīti informatīvi izdevumi par vairākām svarīgām ar HIV infekciju saistītām tēmām. Atrodi sev vajadzīgo un interesējošo!
 
Izdevumi latviešu valodā


Izdevumi krievu valodā

Izdevumi angļu valodā